Mentiqi suallar
  Divarla 10 kərtənkələ qalxır, birdən-birə kərtənkələ oxumağa başlayır və qalanları yerə tökülür. Niyə?
  Reyler (0)

  »Məntiqi suallar
  »Kitabxanaya
  fixwap
  [0.4489 s.][5.38 kb[0 %]